UE proponuje ulepszone oznaczenia na oponach

Etykietowanie opon stanowi część unijnego prawodawstwa dotyczącego efektywności energetycznej produktów. Omawiane przepisy z jednej strony określają minimalne wymagania, które muszą spełniać produkty przed ich wprowadzeniem na rynek unijny, z drugiej opisują wymagania dotyczące etykietowania.

Wprowadzony kilka lat temu system etykietowania opon w założeniu miał wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poziom hałasu w sektorze transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów miało być lepsze informowanie konsumentów o efektywności paliwowej oraz parametrach hałasu i bezpieczeństwa opon, które kupują. Okazało się jednak, że system etykietowania nie w pełni realizuje swój cel. Głównym powodem ma być słaba ekspozycja etykiet i brak egzekwowania przepisów.

Każda etykieta umieszczona na oponie zawiera podstawową charakterystykę danej opony opisaną przez trzy parametry: opory toczenia, przyczepność na mokrej nawierzchni i poziom hałasu wyrażony w decybelach. Główną funkcją etykiety jest pomoc w podjęciu świadomej, opłacalnej i przyjaznej dla środowiska decyzji o zakupie. Świadomy konsument na podstawie informacji zawartej na etykiecie może wybrać produkt, który jest bardziej oszczędny, charakteryzuje się krótszą drogą hamowania na mokrej nawierzchni i generuje mniejszy hałas podczas jazdy.

W dniu wczorajszym tj. 4.03.2019 Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących etykietowania opon. Nowe stanowisko Rady doprecyzowuje i rozszerza zakres obecnych regulacji. Wnioskowano w nim o rozszerzenie zakresu informacji, który przedstawia etykieta m.in. o informacje dotyczące przyczepności na śniegu i lodzie. Ponadto pojawią się nowe wymogi dotyczące ekspozycji etykiety, także w przypadku sprzedaży przez internet, które poprawią jej widoczność dla konsumentów.

Proponowany wzór etykiety

Nowe stanowisko Rady umożliwia również uwzględnienie w przepisach opon bieżnikowanych, gdy tylko opracowana zostanie odpowiednia metoda badania ich właściwości użytkowych. Klauzula przeglądowa przewiduje ponadto możliwość dodania do etykiety w przyszłości parametru w postaci przebiegu i ścierania, gdy tylko dostępne będą odpowiednie metody testowe.

Anton Anton, Minister Energii Rumunii i przewodniczący Rady mówi, że dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli w świadomy sposób decydować o bezpieczeństwie i efektywności energetycznej opon, które kupują. Przepisy pomogą też zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w sektorze drogowym, a tym samym wywiązać się z unijnych zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar